Eye Hope Foundation

Project van ULB Center for Diabetes Research

Hypothese en specifieke doelstellingen van het project:

Onze hypothese is dat GLP-1 en GIP-analogen de cellulaire afweer verhogen tegen ER stress in Wolfram-syndroom, en het voorkomen of vertragen β-cel- en retinale neuro-degeneratie. Specifiek zullen we de impact van WFS1 en WFS2 deficiëntie op ER stress en β-cel dysfunctie en apoptose onderzoeken en onderzoeken of GLP-1 en GIP-analogen de cellulaire functie en de overleving verbeteren door relevante in vitro en in vivo ziektemodellen te gebruiken. We zullen ook de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen van de incretin celbescherming onderzoeken.