Eye Hope Foundation

Samen staan we sterk!

 

Bij de Eye Hope Foundation zijn we blij u te kunnen melden dat we onze krachten gebundeld hebben met Stephan Goovaerts en Sophie Recour in onze strijd tegen het syndroom van Wolfram. De dochter van Stephan en Sophie, Bertha (10 jaar), heeft recentelijk ook de diagnose Syndroom van Wolfram gekregen en net als wij willen zij dit jammere nieuws omzetten in iets positief, in een strijd tegen deze aandoening. Zij worden lid van het dagelijks bestuur van de Eye Hope Foundation en zullen ook actief betrokken worden in de activiteiten die we organiseren. 

Steun onze strijd door uw gift te storten op het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting: IBAN: BE10  0000 0000 0404   - BIC : BPOTBEB1 - met vermelding ***016/0630/00037***. Alle Belgische giften van 40€ of meer, zijn fiscaal aftrekbaar . Buitenlandse giften zijn eveneens fiscaal aftrekbaar via 'transnational giving'. 

Read more...

Onderzoekers starten de eerste 'clinical trial' voor het syndroom van Wolfram

Het medicijn dantrolene is een spierverslapper goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met multiple sclerose, cerebrale parese en spasticiteit van de spieren. Recent onderzoek, in dierlijke modellen, toont aan dat het de afbraak van insuline-afscheidende beta-cellen kan voorkomen. Onderzoekers van de Washington University School of Medicine in St. Louis starten nu klinische proef om te beoordelen of dit medicijn kan gebruikt worden in de behandeling van patiënten met het syndroom van Wolfram.

Washington University of medicine

Read more...