Eye Hope Foundation

Bezoek aan de laatste jaars biomedische wetenschappen ULB

14/2/2019
Ontvangst bij de laatstejaars biomedische wetenschappen aan de ULB
Prof. Mariana Igoillo Esteve gaf een les over de research voor het Syndroom van Wolfram.
Muismodellen en cellijnen worden behandeld met glp1agonisten . De resultaten zijn zeer hoopgevend!

Ludo, opa van Victor, stelde de eye hope Foundation voor aan de studenten.
Het onderzoek wordt immers gefinancierd met middelen die ons fonds samenbrengt.
Victor is de eerste patiënt die met succes behandeld wordt,
De evolutie van de aandoening kan op deze manier vertraagd worden

Het onderzoek kreeg hier een gezicht,
Inspirerend voor de wetenschappers van de toekomst.

Read more...