Eye Hope Foundation

Eye Hope Foundation– Spring 2019 update

Beste vrienden, Beste Wolfram Community,

 

In deze nieuwsbrief wil ik een overzicht geven van de onderzoeksinitiatieven die we genomen hebben met onze Eye Hope Foundation tijdens de laatste 6 maanden.

Deze initiatieven worden altijd intern besproken en geevalueerd. Tijdens de laatste maanden kreeg ik belangrijke hulp van Dr. Ir. Yvan Gilliams, een ingenieur op rust die een groot deel van zijn pensioen toewijdt aan het begrijpen van de mechanismen onderderliggend aan het syndroom van Wolfram en aan het ondersteunen van onze Eye Hope Foundation.

 

Tijdens de maand Januari 2019, hebben we beslist om fondsen te doneren aan een project in de labos van Prof. G. Bultynck (https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000618/50753344) van de KU Leuven. Het project zal onderzoeken wat de rol is van Ca2+ signalling in cel-modellen van het syndroom van Wolfram. Het zal ons toelaten om de onderliggende mechanismen af te sluiten en ons daardoor in staat stellen ons te concentreren op die moleculen die zich in de eerste plaats op die weg richten. Het project zal uitgevoerd worden door een ervaren Ph.D. student en zal ook Europeese fondsen verwerven hiervoor. 

Het Labo in Brussel gaat verder met hun onderzoek naar de GLP1 agonist  in cellen en in muismodellen van het sydnroom van Wolfram. Hun werk was de basis om mijn zoon sinds oktober vorig jaar het medicijn Victoza te laten nemen (een commerciele GLP1 agonist). Zowel de resultaten van hun onderzoek, als de resultaten van Victor werden vorige week op de conferentie in de UK gepresenteerd.  Marianas werk won de presentatie-award. (Figuur 1). Victors diabetes wordt momenteel enkel en allen door Victoza onder controle gehouden , wat ons toeliet zijn insuline pomp te verwijderen. Om nu reeds over de effecten van GLP1 op de neurodegeneratie te spreken is het nog te vroeg, zowel op Victor's niveau als op muisniveau. 

Figure 1: Mariana Esteve presenting the work on Wolfram Syndrome at the Islet Study Group and Beta Cell Workshop

Daarom hebben we een project gestart in Estland begin dit jaar. De groep, onder leiding van Dr. M. Plaas (https://www.etis.ee/CV/Mario_Plaas/eng?lang=ENG&tabId=CV_ENG) en Dr. A. Terasmaa (https://www.etis.ee/CV/Anton_Terasmaa/est?lang=ENG&tabId=CV_ENG) zullen onderzoeken welke de effecten zijn van GLP1 agonist op een ratmodel van het syndroom van Wolfram. Dit project zal over een duurtijd van 2  jaar gemonitord worden en zal ons toelaten om ene besluit te nemen over de neuroprotectieve effecten van GLP1 agonist. De dieren werden geboren in Januari en kregen de eerste toediening van GLP1-agonist gedurende de afgelopen maand. De beide onderzoekers hebben veel ervaring binnen het Wolfram-werkveld en zijn de drijvende krachten achter verschillende dierenmodellen. 

Figure 2: Anton Terasmaa with the WFS1 rats that are receiving GLP1 agonist

De projecten die we ondersteunen worden van nabij opgevolgd door de Wolfram community. De groepen die we financieel steunen worden bezocht door andere stichtingen en worden evenens geevalueerd om ook door hen financieel gesteund te worden. Daarnaast ben ik ook zeer blij dat wij een aanzienlijke storting hebben mogen ontvangen van een andere Wolfram organisatie om ons project in Estland te financieren. Hoe meer dergelijke gezamelijke financieringen we kunnen bereiken, hoe zinvoller ons onderzoek zal worden! 

Verder is het interessant om vast te stellen dat verschillende andere Wolframpatiënten in de voetstappen van Victor volgen bij het innemen van GLP1 agonist om zo de progressie van Wolfram af te remmen. Patiënten uit Iran, Italië, Duitsland, Spanje en USA hebben me gecontacteerd om onze ervaringen hierin te kennen. Naar mijn bescheiden mening is dit het meest veelbelovende en beschikbare medicijn dat momenteel op de markt is om het syndroom van Wolfram te bestrijden. De projecten die momenteel lopen, zullen ons toelaten om zicht te krijgen over de mate waarin dit medicijn bescherming biedt tegen de verschillende symptomen. 

Bedankt aan allen die ons gesteund hebben en aan alle vrijwilligers die onze Eye Hope Foundation helpen groeien naar een betekenisvolle organisatie. De resultaten die we tot dus ver geboekt hebben, bewijzen dat een kleine stichting zoals onze Eye Hope Foundation wel degelijk een verschil kan maken, als we onze schaarse middelen verstandig gebruiken. En op dat laatste, mag je zeker zijn dat ik hierover zal waken ! 

 

Met vriendelijke groet,

Lode Carnel

Eye Hope Foundation – Spring 2019 update

Comments

Laat een reactie achter